ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTOWE


Limanowskiego 1, 26 – 300 Opoczno / tel. (44) 754-45-55, tel. 603 – 244 – 100

Oferta

Zajmujemy się:

 • Projektowaniem budynków indywidualnych w tym: domów jednorodzinnych, letniskowych i rekreacyjnych, gospodarczych i inwentarskich,
 • Projektowaniem budynków usługowych i użyteczności publicznej,
 • Adaptacja projektów typowych,
 • Projektowaniem zagospodarowania działek,
 • Projektowaniem przyłączy technicznych (w tym: wod. – kan., energetycznych, gazowych),
 • Kosztorysowaniem,
 • Projektowaniem zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • Doradztwem technicznym,
 • Świadczymy usługi w zakresie adaptacji i zmian w projekcie,
 • Załatwianiem wszelkich formalności w Urzędach,
 • Usługa – kierownik budowy, inspektor nadzoru.